VIK, SÖDRA ÄPPELROSVÄGEN / DAGGROSVÄGEN

Bay, south ÄppelrosvÄgen / daggrosvÄgen